Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство ALEGZANDER
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: бул. България 58 вх. В ап. 27 карта
Телефони: +359 898 561 824
Email: editors@alegzander.com
Url: http://www.alegzander.com
Тематики
Езотерична литература и парапсихология, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Хемусъ е импринт на издателство ALEGZANDER и е регистрирана търговска марка в Патентно ведомство на Република България.
Кодове 978-619-90583
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Стоянов главен редактор Отговорно лице