Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
П.Р. Български лекар
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: карта
Тематики
Периодични издания, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91847  (Стари кодове: 978-954-90309, 978-619-90715, 978-954-92113)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Тотко Найденов управител Отговорно лице