Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КАМА
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георги С. Раковски 8 карта
Email: kniga05@abv.bg
Тематики
Философия, Вътрешна политика, международна политика, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-396  (Стари кодове: 978-954-90112, 978-954-9890)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румен Димов Дечев Отговорно лице