Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство Факултет по обществено здраве
Адрес
Град: София  1527
Улица/квартал: ул. Бяло море 8 карта
Телефони: +359 2 9432 486, +359 885 204 925
Email: press@foz.mu-sofia.bg
Url: http://foz.mu-sofia.bg
Тематики
Икономика, Медицина, Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-619-7452
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александрина Воденичарова Отговорно лице