Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Водолей"
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 1 Ж вх. А ет. 4 ап. 8 карта
Телефони: (02)887-59-11, 0889 602-300
Email: i_vodolei@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9415
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радостина Иванова Караславова Отговорно лице