Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Прометей" И.Л
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: жк Стрелбище, ул. Йордан Йовков 14-16 бл. 15 ап. 30 карта
Телефони: (02)594-558
Email: ykatzarski@gmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9461  (Стари кодове: 978-954-90562)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ирина Петрова Лалева-Славова Отговорно лице