Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИвиПет
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: жк Стрелбище, ул. Тулча бл. 95 вх. Б ет. 14 ап. 80 карта
Телефони: +359 896 699 111
Email: ivipetood@gmail.com
Url: http://www.smartreading.bg
Тематики
Фантастика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7525  (Стари кодове: 978-619-90866, 978-619-91115)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Венетка Деянова Банова управител Отговорно лице
Петьо Цветанов Русинов Лице за контакт