Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЖАР - Жанет Аргирова
Адрес
Град: София  1592
Улица/квартал: жк Дружба бл. 2 ап. 47 карта
Телефони: +359 895 644 810
Email: zharpress@abv.bg
Url: http://zharpress.com/
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-480
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Жанет Аргирова Отговорно лице