Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фабрика за книги
Адрес
Град: София  1528
Улица/квартал: жк Дружба, ул. пор. Христо Топракчиев 11 карта
Телефони: +359 2 804 31 25
Email: office@bgkniga.bg
Url: http://www.bgkniga.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Фабрика за книги е запазена марка (импринт) на БГкнига ЕАД
Кодове 978-619-230
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.bgkniga.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диана Бойчева Отговорно лице