Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Зеа-Принт
Адрес
Град: Смолян  4700
Улица/квартал: ул. Величко Профиров 2 карта
Телефони: +359 896 682 243
Email: zea_print@abv.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-196  (Стари кодове: 978-954-9358, 978-954-90732, 978-954-91114)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Сашо Гаджалов управител Отговорно лице