Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Деф Кидс Пауър
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Христо Белчев 3 карта
Телефони: +359 878 243 390
Email: dari.yaneva@gmail.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91106
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радослав Борисов Отговорно лице