Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Милостивият самарянин
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Симеонов век 4 вх. А карта
Телефони: +359 2 865 82 74
Тематики
Християнска религия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91315  (Стари кодове: 978-954-92325, 978-954-92018)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Светославов Ткачов Отговорно лице
Румяна Богданова Николова Лице за контакт Телефони: +359 888 117 090
Звездомир Димитров Лице за контакт Телефони: +359 2 870 94 67