Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пи Ар Ви - рефреш вижън
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: жк Сторгозия бл. 24 вх. В ап. 38 карта
Телефони: 0889 324-050
Факс: (064)806-891
Email: itsirovska@gmail.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Периодични издания, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-2920
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиана Стоянова Цировска управител Отговорно лице