Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Валентин Веселинов
Адрес
Град: София  1632
Улица/квартал: жк Овча купел бл. 524 карта
Телефони: +359 887 447 738; +359 2 957 23 33
Email: valves@iv-auto.com
Url: http://healthnearnature.com
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90805
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://healthnearnature.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентин Гергинов Веселинов Отговорно лице