Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК Памет
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: жк Борово, ул. Ястребец 26 вх. А ет. 5 ап. 19 карта
Телефони: 0886 760-302
Email: m.petrova.bg@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-2960  (Стари кодове: 978-954-92472)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Петрова Димитрова Лице за контакт
Петър Димитров управител Отговорно лице