Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Еастра Холдинг Груп
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: бул. Арсеналски 105 карта
Телефони: (02)963-13-30
Факс: (02)866-55-58
Email: ceo@eastraholding.com
dobrinkalazarova@gmail.com
Тематики
История, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-954-92907  (Стари кодове: 978-954-92212)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Драганов Лазаров управител Отговорно лице