Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ликон
Адрес
Град: Бухово  1830
Улица/квартал: бул. Никола Бонев 22 карта
Телефони: +359 878 44 65 90
Email: Likon@Bulpost.com
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-91508
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Петров Отговорно лице