Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Евро Консулт Груп
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Патриарх Евтимий 21 А карта
Телефони: +359 887 860 510
Email: ph_stoyanov@mac.com
Тематики
Икономика, Медицина, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91421  (Стари кодове: 978-619-90398)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Филип Стоянов управител Отговорно лице