Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Людмил Ивайлов Гаврилов
Адрес
Град: Монтана  3400
Улица/квартал: жк Младост бл. 43 вх. Д ет. 3 ап. 9 карта
Телефони: +359 888 490 919
Email: organic.eood@gmail.com
Тематики
Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91034
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Людмил Ивайлов Гаврилов Лице за контакт