Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Николай Димчев Корудерлиев
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул. Асен Златаров 23 карта
Телефони: +359 887 912 897
Email: cd_koruderliev@yahoo.com
Url: http://www.classiccarszone.bg
Тематики
Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-91916
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Димчев Корудерлиев Отговорно лице