Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АРТ ТРЕЙСЪР
Адрес
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Любен Каравелов 79 ет. 2 ап. 4 карта
Телефони: 0887 228-595
Email: office@aggressione.com
Тематики
Дъновизъм, Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7094  (Стари кодове: 978-954-92957)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Михайлов Желев управител Отговорно лице