Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Аделфи
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: бул. Васил Левски 74 карта
Телефони: 0888/327-544
Факс: (02)987-85-22
Email: i.velcheva@adelphi-publishing.com
Url: http://www.adelphi-publishing.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9970  (Стари кодове: 978-954-91804)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ирена Тодорова Витанова управител Отговорно лице