Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Monetary and economic research center
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. 8-ми декември, УНСС ап. офис 2020 карта
Телефони: +359 886 474 678
Email: mrc@unwe.bg
Url: http://mrcenter.info
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Допълнителна информация
Центърът е част от структурата на УНСС - създаден е с решение на академичния съвет в края на 2014 г., не е отделно юридическо лице.
Кодове 978-619-90797
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елена Кирилова Лице за контакт
Николай Неновски Отговорно лице