Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ХЕЛИКОН
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: пл. Тройката 4 карта
Телефони: + 359 893 496 508
Email: publishing@helikon.bg
Url: http://www.helikon.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Периодични издания, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
ХЕЛИКОН е запазена марка (импринт) на ХЕЛИКОН АД
Кодове 978-619-251  (Стари кодове: 978-619-7547, 978-954-2984)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис ХЕЛИКОН София - Логистичен център
Град: София  1532
Улица/квартал: кв. Казичене, ул. Индустриална 1 карта
Телефони: + 359 2 460 40 51
Email: vania@helikon.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стоил Панайотов управител Отговорно лице
Кристина Цонева Лице за контакт