Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ХЕЛИКОН
Адрес
Град: София  1532
Улица/квартал: кв. Казичене, ул Индустриална карта
Телефони: (02)460-40-51
Email: office@helikon.bg
Url: http://www.helikon.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Периодични издания, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-2984
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис ХЕЛИКОН Централен офис
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: пл. Тройката 4 карта
Email: office@helikon.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Данчо Панайотов управител Отговорно лице