Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Неринея КС
Адрес
Град: Първомай  4270
Улица/квартал: ул. Христо Смирненски 47 карта
Телефони: +359 889 768 420
Email: krasimira_slavova.st@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91114  (Стари кодове: 978-619-90760, 978-954-92956)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимира Стоянова Славова управител Отговорно лице