Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дипломатически институт към МВнР
Адрес
Град: София  1040
Улица/квартал: ул. Александър Жендов 2 карта
Телефони: +359 2 948 21 47
Email: bdi@mfa.government.bg
Mihaela.Nencheva@mfa.bg
Url: http://bdi.mfa.government.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7200  (Стари кодове: 978-954-91821, 978-954-92381)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Таня Михайлова директор Отговорно лице
Михаела Ненчева Лице за контакт
Нина Киселкова Лице за контакт