Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Госпъл
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Ал. Дондуков-Корсаков 27 карта
Телефони: +359 894 366 551
Email: info@4gospel.eu
oggy.gospel@gmail.com
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-954-8290
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Огнян Любомиров Тодоров Отговорно лице