Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ASPECT-PRO
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Висла 2 карта
Email: mailbox.aspect.pro@gmail.com
Url: http://aspect-pro.eu/
Тематики
Наука
Статус
Активен
Кодове 978-619-92760
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Юлия Намлиева управител Отговорно лице
Евгений Намлиев Лице за контакт