Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сирея
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: Фритьоф Нансен 15 Б карта
Телефони: +359 888 843 580
Email: info@syreia.com
Url: http://syreia.com
Тематики
Архитектура и дизайн
Статус
Активен
Кодове 978-619-90644
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Силвия Маркова управител Отговорно лице