Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Нова Българска Медийна Група Холдинг
Адрес
Град: София  1527
Улица/квартал: ул. Екзарх Йосиф 119 карта
Телефони: +359 2 960 22 31
Факс: +359 2 975 26 06
Тематики
Икономика, Дъновизъм, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90676  (Стари кодове: 978-954-92673)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Георгиев директор Отговорно лице