Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Sunflower Press
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Алабин 40 ет. 1 карта
Телефони: +359 898 707 292
Email: albena@truthandhope.net
Url: http://www.sunflowerpress.net
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-90436
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.sunflowerpress.net
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Албена Цветкова Лице за контакт
Шери Кей Фресонки управител Отговорно лице