Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЛитДизайн
Адрес
Град: София  1229
Улица/квартал: жк Връбница 1 бл. 527 вх. В ап. 47 карта
Телефони: +359 889 754 591
Email: office@litdesign-bg.com
Url: http://www.litdesign-bg.com
Тематики
Фантастика, Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
ЛитДизайн е импринт на Юдизайн БГ ООД.
Кодове 978-619-91950
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентин Попов управител Отговорно лице