Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение Вита Екилибриум
Адрес
Град: София  1233
Улица/квартал: ул. Кирил и Методий 33 карта
Телефони: +359 882 599 499
Email: office.vitaequilibrium@gmail.com
Url: https://vita-equilibrium.com
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91277
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Корнелия Гълъбова управител Отговорно лице