Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
8 ММ Ивентс
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: жк Сухата река 120 карта
Телефони: +359 886 062 927
Email: mmevents@abv.bg
Тематики
Наука, Учебници, Театър и драма, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92179
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаил Михайлов Тазев управител Отговорно лице
Силвия Беньова Лице за контакт