Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Нордиан
Адрес
Град: Балчик  9600
Улица/квартал: ул. Черно море 50 карта
Телефони: +359 886 249 255
Email: nordian1973@gmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91256
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Боев Отговорно лице