Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Maker Arts - Konstantinova & Pavlov Partners
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: кв. Овча купел, ул. 675, 7 карта
Телефони: +359 2 855 56 21
Email: maker_arts@abv.bg
Тематики
Печат и масова комуникация, Философия, История, Биографии, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91178  (Стари кодове: 978-954-92027, 978-619-90070)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Борис Златков Павлов управител Отговорно лице