Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МАРК-91
Адрес
Град: Пловдив  4002
Улица/квартал: ул. Матинчеви градини 12 карта
Телефони: (032)241-434, 0885 349-603
Email: ikmark91@mail.bg
Url: http://www.mark91.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7112  (Стари кодове: 978-954-92222, 978-954-91674)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Люба Маркова управител Отговорно лице