Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българско Дружество по хумусни вещества
Адрес
Град: София  1080
Улица/квартал: ул. Шосе Банкя 7 карта
Телефони: +359 888 723 818
Факс: +359 824 89 37
Email: filcheva@itp.bg
Url: http://bhss.itp.bg
Тематики
Селско стопанство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90189
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Екатерина Георгиева Филчева председател Отговорно лице