Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФорКом
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: бул. Христо Смирненски 29-33 карта
Телефони: (02)963-32-32
Факс: (02)963-32-32
Email: izdatelstvoto@forcom-bg.com
Url: http://www.forcom-bg.com
Тематики
Икономика, Право, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-464
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Книжен свят
Град: София  1309
Улица/квартал: ул. Дим. Петков, пазара 64 карта
Телефони: +359 2 920 32 32
Факс: +359 2 920 32 32
Email: folio_nikolov@abv.bg
Книжарница ФорКом Книжарницата
Град: София  1164
Улица/квартал: бул. Хр. Смирненски 29-33, кв. Лозенец 29-33 карта
Телефони: +359 2 963 32 32
Факс: +359 2 963 32 32
Email: izdatelstvoto@forcom-bg.com
Url: http://www.forcom-bg.com/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Mария Танева управител Отговорно лице
Ясен Висулчев управител Отговорно лице Телефони: 0896 615-131