Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Триадица 5 а карта
Телефони: +359 2 980 20 21
Факс: +359 2 980 20 21
Email: office@perfect-consult.com
Url: http://www.perfect-consult.com
Тематики
Икономика, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-954-92891
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мая Илиева управител Отговорно лице
Валентин Иванов Илиев Лице за контакт