Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Beauty Woman
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Цар Борис III 265 ап. офис 2 карта
Телефони: +359 876 414 416
Email: yana@beautywoman.bg
Тематики
Здраве и красота, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91532
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Яна Николова управител Отговорно лице