Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Граждански комитет "Западни покрайнини"
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: жк Хаджи Димитър бл. 80 карта
Телефони: +359 893 338 663
Email: lozanmitev@abv.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-91523
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лозан Александров Митев Отговорно лице