Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Борис Методиев
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: ул. Байлово бл. 86 вх. Е ап. 116 карта
Тематики
Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90507
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Борис Методиев Николов Отговорно лице