Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Корпорация Развитие КДА
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: бул. Братя Бъкстон 40 карта
Телефони: +359 2 930 56 25
Email: miloslav@razvitie.bg
Url: http://www.razvitie.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9612
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Александров Отговорно лице
Милослав Йосифов Лице за контакт