Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фигура
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Вишеград 22 карта
Телефони: (02)832-59-58
Email: figura@comsys.net
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9985
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Татяна Лазарова Джокова-Чернокожева Отговорно лице