Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Принцепс Маринови
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Васил Левски 40 карта
П.К.: 441
Факс: +359 2 963 16 36,+359 2 963 50 02
Email: princeps@datacom.bg
info@princepsbg.com
Тематики
Печат и масова комуникация, Икономика, Право, Медицина, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-8067
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Недю Маринов Цанев изп. директор Отговорно лице