Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВАЛДЕС-ВВ-ГВ
Адрес
Град: София  1229
Улица/квартал: жк Връбница 1 бл. 524 вх. А ет. 6 ап. 17 карта
Телефони: +359 888 240 709
Email: gvelkovski@abv.bg
Тематики
Философия, Икономика, Литература, езикознание, лингвистика, Учебници за ВУЗ, Право, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7649  (Стари кодове: 978-954-9875)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Гена Цветкова Велковска управител Отговорно лице