Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФАФ България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Княз Ал. Дондуков 18 карта
Телефони: +359 887 776 124
Email: contact@fineartfactory.bg
Url: http://fineartfactory.bg
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-91362
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Деян Емилов Минчев Отговорно лице