Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Г. С. Раковски 108 карта
Телефони: +359 2 987 58 52
Email: office@geodesy-union.org
Url: http://geodesy-union.org/
Тематики
Геология, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-90732
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Калчев Иванов председател Отговорно лице
Иванка Колева Отговорно лице