Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Maria Diamandieva
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Едисон 28 карта
Телефони: +359 879 971 366
Email: formaria@mail.bg
Тематики
Архитектура и дизайн
Статус
Активен
Кодове 978-619-90734
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Константинова Диамандиева Отговорно лице